You, the petitioner
Foto

Neem stelling tegen de schending van de mensenrechten in Gaza

36,767 signatures

Ook tijdens oorlog gelden regels; zo mogen burgers en medisch personeel niet aangevallen worden, moeten aanvallen proportioneel zijn en moet voor een aanval een effectieve waarschuwing worden afgegeven, zodat burgers zichzelf in bescherming kunnen nemen. Israël schendt een hoop van deze regels in Gaza. Zo werd Gaza eerder volledig afgesloten van elektriciteit, voedsel en brandstof. Het was eerder Nederland die als voorzitter van de VN-veiligheidsraad in 2018 het initiatief nam om honger als oorlogstactiek te veroordelen als oorlogsmisdrijf.

De Nederlandse overheid zetelt in Den Haag, de stad van recht en vrede. Zo zijn het Internationaal Gerechtshof (het Vredespaleis) en het Internationale Strafhof hier gevestigd. Volgens artikel 90 van de Grondwet is de overheid verplicht de internationale rechtsorde te bevorderen. Wij verwachten daarom dat Nederland stelling neemt tegen de schendingen van het internationaal humanitair recht als door Israël gepleegd.

Petition

We

Nederlandse staatsburgers

 

establish that:

  • Dat Nederland zich niet voldoende uitspreekt tegen de schendingen van het internationaal humanitair recht door Israël in Gaza
  • Dat wij, gezien het gebod de internationale rechtsorde te bevorderen (artikel 90 Grondwet), mede-verantwoordelijk zijn voor het uitspreken tegen deze handelingen en tegen het collectief straffen van de burgers in de Gazastrook om daarmee een humanitaire crisis tegen te gaan.

 

and request

te debatteren en te stemmen over ‘Nederland moet zich uitspreken tegen de schending van het internationaal humanitair recht in Gaza door de Israëlische autoriteiten’.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-21 
Lead petitioner:
Schending Humanitair Recht Gaza 
Website:

History

Signatures

Updates

Tweedekamer.nl: overhandiging petitie Schending van internationaal humanitair recht in Gaza door de Israëlische autoriteiten

Op 30 januari 2024 tussen 13:45 en 14:00 uur zal in de Statenpassage aan de Kamercommissie: Buitenlandse Zaken door de groep Schending Humanitair Recht Gaza een petitie worden aangeboden m.b.t. schending van internationaal humanitair recht in Gaza door de Israëlische autoriteiten.

+Read more...

Bron: Tweedekamer.nl

Bezoekers kunnen zich aanmelden op https://bezoekers.tweedekamer.nl

2024-01-10

Uitstel indienen petitie: 21 december 2023

Beste ondertekenaars,

Wij zijn teleurgesteld dat het indienen opnieuw is verzet. Wij willen wel deze kostbare tijd gebruiken om de ondertekeningen voort te zetten, zodat wij op 21/12/2023 een duidelijk signaal kunnen afgeven:

Artikel 90 GW moet gehandhaafd worden, de Nederlandse regering moet zich uitspreken tegen schending van de basisregels van humanitair(oorlogs)recht door de Israëlische autoriteiten.

+Read more...

Wij houden u op de hoogte.

2023-12-18

Een laatste oproep voor 14 december

Voor de laatste keer doen wij een beroep op u.

Op 14 december 2023 wordt de petitie ingediend bij de Tweede Kamercommissie buitenlandse zaken.

Wij hebben nog 10 dagen de tijd om te laten zien dat Artikel 90 Grondwet er voor ons is, 10 dagen de tijd om Humanitair recht onder de aandacht te brengen en kaders te geven aan niets ontziend oorlogsgeweld in Gaza.

+Read more...

10 dagen wil ik u vragen deze petitie te delen onder vrienden, kennissen, collega's of familie.

10 dagen wil ik u vragen iedereen lastig te vallen die gelooft in menselijke waardigheid zodat dit zeer gematigde voorstel de Tweede Kamer bereikt met grote burger steun.

10 dagen inzet is wat ik van u vraag voor de burgers in Gaza.

Samen vormen wij de toekomst.

2023-12-04